Bag om
“direktørlønninger”

Global konkurrence presser lønninger i vejret

CXO Magasinet giver her sin vurdering af, hvad der er op og ned i spørgsmålet om udviklingen i direktionens aflønning i Danmark.

Ser man på den samlede aflønning til danske direktioner i OMXC20-selskaberne, viser den seneste opgørelse fra PwC, Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015, at topledelsen i gennemsnit har forbedret årslønnen fra 10,9 millioner kroner i 2013 til 11,9 millioner i 2014. Det svarer til en stigning på ni procent. Stigningen dækker dog over, at direktionen samlet set har opnået en lavere fast løn, mens de variable dele er det, der har skabt stigningen. Den gennemsnitlige direktør i C20- selskaber har således oplevet et fald i den faste løn fra 7,7 millioner kroner til 7,4 millioner kroner om året, svarende til et fald på fire procent. Lønudviklingen viser altså, at danske C20-selskaber er blevet mere performanceorienterede i sin aflønningspolitik.

Opgørelsen dokumenterer samtidig, at dansk erhvervsliv er udsat for en intens stigende globalisering, der stiller stadigt mere omfattende krav til direktionens og bestyrelsens ansvar og kompetencer. Der foregår en løbende professionalisering på højeste niveau. Og der søges ikke mindst på tværs af landegrænser for at finde de rigtige kandidater. Netop denne globale jagt på de største talenter bevirker naturligvis også et stigende lønkrav fra kandidaternes side. Set i international sammenhæng halter danske direktioners vederlag fortsat efter. Meget tyder dog på, at lønniveauet herhjemme stiger relativt mere end gennemsnittet for globale topledere.

Paradoksal lønudvikling

Hvad der optager den offentlige debat herhjemme er, at danske topledere de seneste år har oplevet en højere relativ lønstigning sammenlignet med den generelle lønmodtager

Når man ser på, hvordan globaliseringen påvirker lønudviklingen generelt i Danmark, så er der to modsatrettede udviklinger. På den ene side oplever Danmark, at globaliseringen lægger et enormt pres på aflønningen af en lang række job i Danmark. På den anden side har globaliseringen den modsatte effekt for direktion og ledelse. Det generelle lønniveau er steget med 1,3 procent i Danmark.

Begge udviklinger skyldes dog samme effekt. Nemlig, at markedet for arbejdskraft er blevet mere globalt. Markedsprisen for arbejdskraft fastsættes derfor globalt. Dilemmaet i en nøddeskal er, at markedsprisen for arbejdskraft generelt er under pres. Danmark er udsat for et voldsomt pres på lønningerne fra lavtlønslande, der som udgangspunkt opererer med meget lavere lønninger end i Danmark. Det bevirker, at der fra Danmark – og globalt set – udflyttes masser af arbejdspladser til områder og lande, hvor arbejdsudbuddet er højt og lønniveauet lavt. Derimod bevirker globaliseringen, at markedsprisen for topledere – set i et dansk perspektiv – stiger. Ganske enkelt fordi den internationale markedspris for de kompetencer, som kræves af topledere i globale virksomheder er høj og stigende. Lønniveauet for internationale topledere er typisk højere end de danske.

En anden og meget tungtvejende årsag til, at lønniveauet er stigende i Danmark er, at flere og flere danske virksomheder etablerer afdelinger og datterselskaber globalt, herunder i lande hvor lønniveauet for ledere er langt højere end i Danmark – det gælder eksempelvis USA, Storbritannien og Schweiz. Virksomheden vil naturligvis være nødt til at fastsætte løn og vilkår efter den markedspris, der er gældende i disse lande. De høje lønninger i datterselskaberne har efterfølgende en afsmittende effekt på lønningerne i Danmark.

Del på:

Kontakt PwC for at høre mere om bestyrelsesarbejde og incitamentsmodeller

Tlf: 3945 3945
E-mail

Fakta fra Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015:

– 50 procent af lederne ville vælge at modtage en lavere løn i absolutte tal – så længe de bliver betalt mere end deres kolleger på samme niveau.

– Ledere ville acceptere en lønnedgang på 28 procent for at få deres drømmejob.