Fra offentlig afhængig til global koncern

Falck har på ti år gennemgået en forvandling fra at være en national redningsvirksomhed med stærk forankring i det offentlige til i dag at være en moderne international koncern med aktiviteter i 44 lande inden for flere forretningsområder. En virksomhed, som ikke bliver rystet af at tabe et udbud på 500 millioner kroner.

De fleste tænker brandbiler, ambulancer og vejhjælpskøretøjer, når talen falder på Falck, og de stærke associationer er bestemt ikke uden grund. Siden Sophus Falck startede sin redningstjeneste i 1906 har virksomheden, som i 1977 forkortede navnet til ’Falck’, fået en dominerende position på det danske marked for redningstjenester. Falck har i dag kontrakter på ambulancekørsel i 91 kommuner og hel eller delvis brandtjeneste i 57 kommuner.

Men hvad der har været Falcks omsætningsmæssige fundament i en årrække, har samtidig været en hvilende trussel. Udbudsrunder i Danmark udgør i højere grad en risiko for at miste de mange kontrakter, som Falck allerede har, end en chance for at vinde de få, som i dag varetages af andre. Det er simpel matematik. Og det vidste Allan Søgaard Larsen godt, da han i 2004 tiltrådte som CEO i Falck.

”Falck var en institutionaliseret virksomhed med en årlig vækst på under en procent. Den var altså gået lidt i stå og var desuden stærkt afhængig af samarbejdet med det offentlige. Vi tog over med troen på, at den stærke platform med forankring i redningsarbejde og samarbejdet med den offentlige sektor i Danmark kunne bruges til at skabe vækst både i og uden for Danmark,” forklarer Allan Søgaard Larsen.

I august 2014 vandt danske Responce og det hollandske BIOS Ambulance Service udbuddet for ambulancekørsel i Region Syddanmark, som de overtager fra Falck 1. september 2015.

”Der er ingen tvivl om, at den position, hvor vi havde 85 procent af et givent marked, i det her tilfælde det præhospitale område, ikke holder over tid. Grunden til, at vi har haft den, er, at vi har været en integreret del af den offentlige sektor, så langt nogen kan huske, fra en tid, hvor man ikke havde udbud. Så vi voksede bare sammen med den offentlige sektor. Det er det, som vi ser afløbet på,” siger Allan Søgaard Larsen.

For Falck betyder tabet af ambulancekørslen i Region Syddanmark et årligt minus i omsætningen på 500 millioner kroner. Et tab, som for ti år siden havde rystet koncernen, men som i dag betyder en reduktion i omsætningen på blot fire procent.

”Det er ret nyt for os at tabe, men det er ikke nyt for os at overtage fra andre, så derfor kan det heller ikke hjælpe, at vi jamrer over det. Selvfølgelig har det konsekvenser, både for os som koncern og for vores medarbejdere. Men det er mere et bump på vejen. Det, vi har mistet i Region Syddanmark, svarer til fire procent af vores omsætning. Til sammenligning er vores organiske vækst på 6,5 procent om året. Så det er ikke noget, som får os til at skælve,” siger Allan Søgaard Larsen.

Falck har de sidste ti år vokset sig til en international koncern med aktiviteter i 44 lande og en omsætning på over 12,5 milliarder kroner og et årsresultat i 2013 på 1,1 milliard kroner.

I 2004 udgjorde det hjemlige marked 90 procent af den samlede omsætning, mens den i dag udgør mindre end 50 procent. Nye forretningsområder som eksempelvis Falck Healthcare og Falck Safety Services til offshore-sektoren har gjort virksomheden mindre afhængig af samarbejdet med det offentlige.

Fra redning til sundhedsordninger

Baggrunden for ét af Falcks mest succesfulde forretningsområder i Danmark de seneste ti år, Falck Healthcare, findes i virksomhedens evne til at udvikle interne medarbejderinitiativer til et eksternt forretningsområde.

I 90’erne arbejdede Falck målrettet på at nedbringe sygefraværet. Rygskader blandt reddere var ikke ualmindelige, så Falck introducerede en sundhedsordning, hvor der var fri adgang til zoneterapi, kiropraktik, fysioterapi og krisehjælp. Effekten af den forebyggende behandling var tydelig, og snart begyndte andre virksomheder at efterspørge ydelserne, heriblandt Politiet og DSB.

I dag er flere end 400.000 danskere dækket af én af Falck Healthcares services. Det drejer sig blandt andet om sundhedsordninger, rettet mod virksomheder eller finansieret af pensionsselskaber, og leverancer af hjælpemidler eller vikarierende sundhedspersonale til kommunerne.

Falck Healthcare omsatte i 2013 for 1,2 milliarder kroner i Norden, og omsætningen forventes i 2015 at stige til næsten to milliarder kroner. For ti år siden eksisterede forretningsområdet stort set ikke. Den voldsomme vækst er i høj grad båret af Falcks stærke position og brand.

”Troværdigheden omkring Falck og de relationer og kontakter, det nu engang giver at være velfærdsleverandør, har gjort, at vi kan etablere de nødvendige alliancer. Nogle af de her services var nye i Danmark, og man er nødt til at stole på, at vi ved, hvad vi laver. Derfor tror jeg slet ikke, at det kunne lade sig gøre uden et troværdigt brand,” siger Allan Søgaard Larsen.

International vækst

Falcks stærke position på det hjemlige marked har også været drivkraften for de sidste ti års internationale vækst. Falck er i dag globale på det private brandslukningsområde og driver blandt andet lufthavnsbrandvæsnet i Rio, Brasilien, og står for brandslukning på 70 procent af atomkraftværkerne i Spanien. Den internationale portefølje inden for brand omsætter i dag for mere end 450 millioner kroner.

Erfaringer med drift af brandtjeneste i Danmark, træning af medarbejdere samt virksomhedens relationer til store virksomheder, har været afgørende forudsætninger for at etablere sig i andre lande. Men det har samtidig krævet nytænkning og tilpasning af forretningsgange, da der er stor forskel på at drive brandtjeneste i Danmark og i udlandet.

”I de fleste lande, vi opererer i, skal virksomheder af en vis størrelse have et privat brandvæsen. I stedet for, at de selv organiserer det eller beder det offentlige om at organisere det på kontrakt, så gør vi det som en specialiseret leverandør. Det er en helt anden forretning end i Danmark, hvor vi arbejder for det offentlige,” siger Allan Søgaard Larsen.

Ambulancer og fakturaer i USA

Endnu mere forskelligt er det at drive ambulancevæsen uden for Danmark. I Danmark betaler det offentlige ambulancedriften, men i andre lande, eksempelvis USA, fungerer det på en helt anden måde.

Først skal man have en licens til at drive ambulancekørsel i en bestemt by eller bydel. Licensaftalen omfatter dog ingen betaling. Den har virksomheden selv ansvaret for at indkræve. Og med licensen hører en forpligtelse til at køre for alle, hvilket kan gøre faktureringen til lidt af et puslespil.

”Ofte skal vi fakturere to til tre steder for samme tur, da patienten eksempelvis kun er dækket op til et bestemt beløb på sin sundhedsforsikring. Og så skal vi være hurtige til at sende regningerne, da patienten også får regninger fra hospitalet. Hvis vi kommer for sent, risikerer vi slet ikke at få betalingen, da der ikke er flere penge. Det sker på ti procent af turene,” siger Allan Søgaard Larsen.

Endnu mere tydelige er kulturforskellene på emerging markets. Falck driver cirka 80 lægehuse rundt omkring i verden, blandt andet i Sydamerika og Indien. Det er remote sites, hvor der eksempelvis er udvinding af mineraler eller olie og gas, og hvor der er mange mennesker samlet, men ingen infrastruktur. Her etablerer Falck klinikker og alt det, som er nødvendigt for at få klinikken til at operere.

Udfordringen er at følge med

Trods de kulturelle forskelle er Falcks største udfordring i udlandet at følge med.

”Det er en udfordring at håndtere den vækst, som banker på. Vi har haft en årlig vækst på 13 procent i ti år, og det medfører udfordringer med at få ressourcer nok ind. At få kvalificeret ledelse, der ikke bare har læst sig til det, men også har erfaring med, hvordan man driver det. Vi har taget yderligere ledelse, sælgere og operationsmedarbejdere ind, men fordi vi vokser så hurtigt, er vi altid lidt bagefter. Det er måske vores største udfordring på det globale marked,” siger Allan Søgaard Larsen.

Del på:

Kontakt PwC for at høre mere om strategi og udvikling af din forretning

Tlf: 3945 3945
E-mail

Falcks fire forretningsområder

Redning

Falck er i dag verdens største internationale ambulanceoperatør og verdens største internationale brandvæsen. Falck råder blandt andet over 2.200 ambulancer med reddere, sygeplejersker og læger, der behandler mere end fire millioner syge eller tilskadekomne mennesker hvert år.

Assistance

Falck er Nordens største leverandør af assistanceydelser til bil- og boligejere. Assistanceydelserne er oftest baseret på abonnementsordninger og hjælper især abonnenterne med deres biler og deres hjem.

Healthcare

Healthcare er en privat sundhedssikring, som blandt andet omfatter forebyggelse af sygdom, stress og nedslidning. Privat sundhedssikring er især udbredt i lande, som ikke har en velfungerende offentlig sundhedssikring. Falck Healthcare fungerer i Danmark som supplement til den offentlige sygesikring.

Safety Services

Falck er verdens største leverandør af rednings- og sikkerhedstræning til offshoreindustrien og leverer kurser og serviceydelser i 19 lande på fem kontinenter. Safety Serviceområdet udgør omkring ti procent af den samlede omsætning.