Novozymes og kampen om verdensmarkedet

En stabil kerneforretning, en imponerende innovationskraft og et stærkt brand lover godt for fremtiden for Novozymes. Men der er udfordringer på vejen. CXO Magasinet har talt med CEO Peder Holk Nielsen om vækstpotentiale, og hvordan det skal indfries.

Peder Holk Nielsen er underspillet, men tydelig forventningsfuld, når han fortæller om perspektiverne for den virksomhed, han har været med til at forme siden starten i 2000, og som han nu i lidt over et år har siddet i spidsen for. Koncernchefen for Novozymes ved godt, at han har gode kort på hånden, og man kan godt fornemme, at han ved, hvordan de skal spilles. Men han ved også, at spillet ikke er vundet, før sidste kort er på bordet.

Novozymes befinder sig i en god position som markedsleder med en markedsandel på 48 procent, og samtidig har virksomheden svaret på nogle af de største udfordringer, verden står overfor, både nu og sandsynligvis i hundredvis af år fremover: Voldsom befolkningstilvækst og deraf stigende fødevareforbrug samt produktion af bæredygtig energi. Det er mulighederne.

Udfordringerne for Peder Holk Nielsen og Novozymes er, at der på den ene side er nogle ret stærke kræfter, der holder fast i de i øjeblikket kendte teknologier. På den anden side er Novozymes ikke ene om at udvikle og tilbyde miljøvenlige alternativer til de nuværende.

Høje ambitioner kræver handling

Derfor er hastighed og dokumentation for effekt altafgørende for Novozymes. Især når man har lovet sig selv og aktionærerne at vokse med mere end ti procent om året fra 2015. Det er i det lys, man skal se alliancen mellem Monsanto og Novozymes, der trådte i kraft i februar i år. Den såkaldte BioAg Alliance. Og det er derfor, alliancen har vakt opsigt, ikke kun herhjemme, men på hele det globale marked. For med alliancen har Novozymes ikke bare nogle af de mest lovende løsninger inden for optimering af fødevareproduktion. Man har også sikret sig adgang til millioner af landmænd over hele verden. Landmænd, der i øjeblikket bruger Monsantos traditionelle metoder, men som nu vil blive præsenteret for alternativer igennem en leverandør, de kender og har tillid til. Nemlig Monsanto.

Peder Holk Nielsen sidder således med ansvaret for en sund og veldrevet virksomhed med et entydigt vækstpotentiale og klare målsætninger om at indfri potentialet. Novozymes har et stærkt brand inden for bæredygtighed og miljøbevidsthed. Innovationskraften er stor, hvilket blandt andet ses ved, at Novozymes pt. har over 7.000 patenter og patentansøgninger samt 700 produkter ude på 130 markeder. Omsætningen stiger støt og roligt fra 8,4 milliarder kroner i 2008 til 11,7 milliarder i 2013. Overskuddet følger meget godt med fra 3,9 milliarder til 6,7 milliarder i samme periode.

Forretningsudvikling opgraderes

Så langt så godt. Nu er der bare det, at Peder Holk Nielsen og resten af ledelsen hos Novozymes har lovet, at man fra 2015 forventer kontinuerligt, at forretningen vokser med tocifrede vækstrater. Og når man melder den slags ud, så skal man holde det. Uanset, hvor sund og innovativ forretningen ellers er. Bordet fanger. Så det optager selvfølgelig koncernledelsen at nå det mål. Og når man befinder sig i et marked, der vokser i takt med BNP, så kræver det en særlig indsats at holde, hvad man har lovet. Novozymes ved til gengæld, at det kan lade sig gøre.

Beslutningen om at udvide koncernledelsen med direktør for forretningsudvikling Thomas Videbæk er en af de synlige beviser på, at speederen trædes i bund for at holde sig i førerposition.

To trends styrker Novozymes

Der er to trends, der lige nu styrker selvtilliden hos Peder Holk Nielsen. Den demografiske udvikling og deraf følgende voldsomme efterspørgsel efter fødevarer. Den anden er behovet for mere effektiv og bæredygtig energi.

”Verden vil opleve en samlet befolkningstilvækst på mindst 70 procent de næste 35 år, hvilket rundt regnet betyder, at den globale landbrugssektor skal producere mere føde fra nu og frem til 2050, end der er blevet produceret hidtil de seneste 10.000 år. Det sætter naturligvis landbrugssektoren under et enormt effektivitetspres for at sikre, at det er fysisk muligt at brødføde alle de nye verdensborgere,” siger Peder Holk Nielsen.

Her ligger Novozymes inde med en del af løsningen. Eller i hvert fald en del af en løsning, der er bæredygtig og effektiv. En såkaldt biologisk løsning.

Der findes andre løsninger på udfordringen, som er effektive, men mindre bæredygtige. Traditionelt benytter langt de fleste landbrug sprøjtemidler til at effektivisere produktionen. Men man kan forsigtigt konkludere, at Novozymes har befolkningen med sig i forhold til deres mere bæredygtige løsning. Udfordringen for Novozymes er dog, at landbrugssektoren lige nu hælder mest til den metode, de kender, nemlig de traditionelle sprøjtemidler.

Monsanto er svaret

Novozymes har således en teknologi og et produkt, som har potentiale til at outperforme de eksisterende produkter på markedet. Den strategiske udfordring, som Peder Holk Nielsen er stillet overfor lige nu, er, hvordan sikrer man, at produktet lever op til potentialet?

Svaret er: Monsanto. En alliance med verdens største forhandler af frø og sprøjtemidler til landbruget. Aftalen er god for Novozymes, fordi den netop sikrer hastighed i udvikling og dokumentation af effekt af deres produkter. Og ikke mindst adgang til millioner af landmænd.

”Udfordringen for os er, at vi ved, at vores produkter virker, men det er superkompliceret at beskrive, hvorfor det virker. Og for at opsamle den nødvendige viden og dokumentation er vi nødt til at lave en ekstrem mængde markforsøg. Hvis Novozymes selv skulle starte den proces op, ville det kræve en massiv investering i ressourcer og ikke mindst tid. Det ville sætte nogle ret kraftige begrænsninger op for vores udvikling. Samarbejdet med Monsanto giver os lige præcis det, vi skal bruge i form af adgang til millioner af landmænd og markforsøg. Vi vil begge parter sikkert kunne gøre det hele selv, men det ville kræve meget mere tid”, lyder analysen fra Peder Holk Nielsen.

Den anden alliance – bioenergi

En anden vigtig alliance i forsøget på at sikre fremtidig vækst skete i slutningen af 2012, hvor Novozymes valgte at gå ind i et medejerskab på Beta Renewables, der har etableret verdens første kommercielle cellulose-ethanol-fabrik i Italien. Alliancen har dermed skabt en platform for udvikling og etablering af produktion af reelle alternativer til brændstoffer som benzin og diesel.

”Vi ved, at vi kan udvikle enzymer, som har potentiale til at udfordre de eksisterende teknologier. Men vi manglede den brik, der gør, at vi kan implementere teknologien og etablere produktion i stort omfang,” siger Peder Holk Nielsen.

Behov for “plug and play”

Der er en masse lande i verden, der har rigelige mængder biomasse, men de har ikke kompetencerne til at omdanne den enorme mængde biomasse til energi. Generelt gælder det, at jo højere temperaturer i et land, desto mere biomasse produceres der. Og Novozymes mærker en stigende interesse fra disse lande, fordi det er oplagt for dem at producere energien selv frem for at importere kul og benzin. Men selv om Novozymes kan overbevise dem om, at enzymer kan være svaret på deres bønner, så er der stadig lang vej hjem.

Teknologien er ganske enkelt ikke nok. Novozymes møder et behov for at levere såkaldte “plug and play”-løsninger, og her kommer Beta Renewables ind i billedet.

”Samarbejdet med Beta Renewables, der er verdens førende i etablering af den form for fabrikker, har givet os en adgang til markeder, der før var interesserede, men tilbageholdende. Når lande som Indonesien, Malaysia, Philippinerne eller Egypten gerne vil indføre denne teknologi, så kan vi give dem alle de informationer, de skal bruge for at komme i gang. Vi kommer så at sige med hele pakken, der gør, at de interesserede kunder i disse lande kan udarbejde en fuldstændig nøjagtig business case på den aktivitet, og så kan de gå til deres banker med valid information og garantier,” konkluderer Peder Holk Nielsen.

Novozymes har således taget en række vigtige skridt i kampen om toplinjevækst og markedsandele på verdensmarkedet. Det øger sandsynligheden for vækst, men intet er sikkert, også selv om man sidder med gode kort på hånden.

”Vi ser stort potentiale i vores tiltag, men vi vil jo ikke vide, om det, vi har gjort, virkelig bliver stort, før vi når 2020. Der er stadig udfordringer, men rigtig mange tror på os, ligesom vi selv gør, fordi vi kan argumentere for, at verden har brug for vores løsninger,” siger Peder Holk Nielsen.

At forandre verden

Novozymes er fokuseret på at øge effektiviteten på de områder, hvor selskabet opererer.

”Vores ambition er at forandre verden, at skabe produkter, der kan gøre verden mere bæredygtig. Når folk taler om bæredygtighed og energieffektivitet, så passer det os perfekt. Fordi det er jo præcis det, vi kan hjælpe med. Og netop urbaniseringen skaber typisk en øget bekymring og opmærksomhed omkring, hvordan vi påvirker miljøet og sikrer en bæredygtig fremtid. Den opmærksomhed skaber et marked for Novozymes,” siger Peder Holk Nielsen.

Han understreger, at han ser det som en væsentlig opgave for Novozymes at gøre opmærksom på, at man kan hjælpe med at løse nogle af de problemer, som lande og byer over hele verden står overfor i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid.

Og han lægger ikke skjul på, at Novozymes gør en ihærdig indsats over hele verden igennem medier, politikere og NGO’ere for at sikre en løbende kommunikation og forståelse for de globale udfordringer, og hvordan Novozymes kan være med til at sikre en større bæredygtighed. Et budskab, der ikke er svært at trænge igennem med.

Vækst i udviklingslande

Tilbage til målet om at nå tocifrede vækstrater. Novozymes er gået fra fire procents vækst i omsætningen i 2012 til syv procent i 2013, så ”vi er på rette vej,” som Peder Holk Nielsen siger.

I et geografisk perspektiv ser Novozymes, som mange andre globale virksomheder, et betydeligt vækstpotentiale i udviklingslandene. Særligt de store lande. Kombinationen af høj vækst i BNP, høj befolkningstilvækst og enorme folkemasser tiltaler de fleste virksomheder.

”Vi forventer, at en pæn del af vores vækst skal findes i udviklingslande. Det helt store perspektiv er jo at positionere Novozymes i forhold til de markeder, hvor væksten kommer. Vores strategi er at følge vores kunder, og derfor investerer vi ressourcer i Kina, Indien og Brasilien. Og det er ikke fordi, der ikke er vækst i andre lande, men Kina, Indien og Brasilien er bare kæmpestore lande – og derfor er de naturligvis også interessante markeder for os. Latinamerika og Sydøstasien er helt klart også værd at holde øje med,” fastslår Peder Holk Nielsen.

Afrika er Novozymes derimod en anelse tilbageholdende med at satse på for øjeblikket.

”Ligesom mange andre ser vi potentiel vækst i Afrika, men sammenlignet med nogle af de andre lande, vi satser på, så er Afrika stadig ret lille for os. Det er det mest, fordi der ikke er så stort et forbrug i Afrika. Jo, i Sydafrika og visse lande i nord,” slutter Peder Holk Nielsen.

Del på:

Vores ambition er at forandre verden, at skabe produkter, der kan gøre verden mere bæredygtig. Når folk taler om bæredygtighed, så passer det os perfekt.

Peder Holk Nielsen, CEO, Novozymes

BioAg Alliancen

BioAg Alliancen er en alliance mellem Novozymes og amerikanske Monsanto. Alliancen skal sikre et omfattende forsknings-, udviklings- og salgsbaseret samarbejde, som skal hjælpe landmænd over hele verden med at producere mere med mindre input på en bæredygtig måde – til gavn for landbruget, forbrugerne, miljøet og samfundet.

Beta Renewables

Novozymes forventer, at samarbejdet med Beta Renewables i de næste 3 til 5 år kan kontrahere 15-25 fabrikker til produktion af cellulosebaserede biobrændstoffer. Det årlige omsætningspotentiale for Novozymes kan udgøre op til en milliard kroner.

Industrielle enzymer

Novozymes vurderer, at det globale marked for industrielle enzymer steg 5 procent til i alt 22 milliarder kroner i 2013. Novozymes øgede samme år sin globale markedsandel med et procentpoint til 48 procent.