Kolofon | CXO Magasinet vol. 1

Udgiver: PwC

1. udgivelse 2014, oplag: 140.000 eks. IsbN 88-00-22104-8

Ansvarshavende redaktion:
Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør, PwC
Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC
Lars Baungaard, direktør og markedsleder, PwC
Pernille Stokholm Bøg, marketing- og kommunikationschef, PwC

I samarbejde med:
Morten Asmussen, direktør, Public Impact
Journalister: Jacob Chor, Simon Windfeld Møller, Berit Andersen, Martin Poul Pedersen
Grafisk design: Per Heilmann
Tryk: GPM by Havemann

Disclaimer:
Dette magasin indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PwC påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af magasinet. PwC påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information eller trykfejl i magasinet. alle rettigheder forbeholdes. I CXO Magasinet refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Del på: