Inspirerende og løsningsorienteret

I PwC ønsker vi at være med til at skabe en ramme, hvor danske topledere kan få ny indsigt, debattere de seneste trends, knytte relationer og få inspiration til konstruktive løsninger på deres aktuelle udfordringer. Det gør vi året igennem via vores analyser, konferencer, udgivelser og kompetenceudvikling – og naturligvis gennem den revision og rådgivning, og de møder og drøftelser vi har hver eneste dag med et bredt udsnit af ledere i de danske virksomheder.

Med CXO Magasinet er det vores ambition at give ordet til virksomhedslederne og tage de temaer op, som i særlig grad berører erhvervslivet og den brede direktions agenda fra CEO’en over CFO’en til CIO’en og CHRO’en. Temaer som peger frem, og som har betydning for, hvordan de udvikler deres virksomhed i dag og i morgen. Temaer som skal være med til at inspirere os alle til at træffe bedre beslutninger i relation til vores virksomhed og dermed bidrage til et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Vi oplever, at særligt tre trends har potentiale til at ændre grundlæggende på virksomhedernes vilkår. Den teknologiske udvikling, skiftet i de globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer.

Verdensbefolkningen vokser til mere end otte milliarder i 2025. Tilvæksten vil primært foregå i Asien og Afrika. I 2020 vil median-alderen således være 43 år i Europa, mens den vil være 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Samtidig vil urbaniseringen tage fart, og antallet af byboere forventes at stige med 72 procent over de næste fire årtier.

Den stigende globalisering skaber en ekstrem dynamik, ikke bare når man ser på udviklingen geografisk. Også teknologisk stiller udviklingen nye krav til ledelse og medarbejdere. Teknologien skaber forandringer på eksisterende markeder. Nye aktører bliver pludselig dominerende, fordi de udnytter nye teknologier til at udfordre og på sigt måske overflødiggøre eksisterende processer og teknologier. Hver femte topleder ser ifølge vores seneste globale CEO Survey deres forretningsmodel ændre sig som følge af disse fænomener, og mange ser, at den ændrer sig afgørende.

Det er tendenser, som alle i erhvervslivet forholder sig til, og som stiller øgede krav til eksempelvis forretningsmodellen, innovationskraften, talentudviklingen og samarbejdet mellem det private og det offentlige. I CXO Magasinet fra PwC kan du læse om, hvordan en række toneangivende topledere i de største danske virksomheder omsætter de væsentligste trends til ny forretning og tackler deres aktuelle udfordringer.

Tak til alle som har stillet op til interview og har delt ud af deres overvejelser, erfaringer og løsninger. Inspirationen er hermed givet videre.

Rigtig god fornøjelse

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør. PwC

Del på: