Haldor Topsøe: En dansk verdenssucces forklaret

Danske Haldor Topsøe er dominerende inden for katalysatorer, der finder anvendelse i alle dele af den kemiske industri. En ny ambitiøs forretningsplan skal være med til at seksdoble omsætningen inden 2025.

At beskrive, hvad Haldor Topsøes katalysatorer gør og kan, er lidt som at beskrive modellervoks’ udformning. For voksen kan jo egentlig være hvad som helst i form og kan komme i en enhver farve og konsistens, men det giver muligheden for, at kreative sjæles arbejde bliver til virkelighed i et håndgribeligt produkt. Det er det, som en katalysator er med til, og det er det, som har været virksomhedens rygrad gennem 74 år. De næste små ti år kan dog gå hen at blive nogle af de mest dramatiske, for efter grundlægger Haldor Topsøes død i maj 2013 er efterfølgerne for alvor parate til at erobre helt nye markeder og seksdoble omsætningen til 30 milliarder kroner i 2025. Hovedkvarteret, der har adresse i Lyngby, har mere end fordoblet investeringerne i R&D, forretningsudvikling og udvidet produktionskapaciteten i bl.a. Frederikssund.

Katalyse for begyndere

Selv om Haldor Topsøe er verdensmester i sin produktkategori, og virksomhedens navn vækker genkendelse blandt danskerne, så har de fleste nok en kende svært ved helt præcist at udpege, hvad Haldor Topsøe laver. Forklaret på en ganske enkel måde, så er katalyse en kemisk proces, der accelererer en reaktion, der ellers ville være ubehjælpelig langsom. Man anslår, at op mod 90 procent af alle kemiske produkter, der tæller alt fra plastik til kosmetik og vitaminpiller, er blevet til gennem en katalytisk proces. En af de faktorer, der siden grundlæggelsen i 1940 har haft størst betydning for Haldor Topsøe, er behovet for ammoniak, der er en af klodens vigtigste byggesten og hovedingrediens i kunstgødning, som benyttes på marker verden over. Faktisk er stoffet så vigtigt, at det ifølge FN’s landbrugsorganisation er med til at dække tre milliarder menneskers fødevarebehov, og derfor kan man ikke være andet end en smule stolt, når man hører, at dansk knowhow fra Haldor Topsøe indgår i mere end halvdelen af alle verdens omtrent 650 gødningsfabrikker. Årsagen er indlysende.

”Med hjælp fra katalyse kan et ammoniakanlæg producere cirka 2.000 tons om dagen, men uden ville det tage en million dage at producere den samme mængde,” forklarer Peter Rønnest Andersen, Chief Financial Officer i Haldor Topsøe.

Tre business units leverer porteføljen

Haldor Topsøe omstrukturerede i 2012 virksomheden, så den i dag er inddelt i tre primære business units, der understøttes af en fjerde, der leverer konkrete forretningsidéer og udser sig nye markeder. Chemical Business Unit, der især leverer katalysatorer til gødnings- og energiindustrien. Her består den umiddelbare udfordring i, at markedet allerede er modent, og derfor har Haldor Topsøe især fokus på procesoptimering for de etablerede kunder. Men ifølge Peter Rønnest Andersen har virksomheden fortsat et vækstpotentiale de steder i verden, hvor kunstgødning kun benyttes i begrænset omfang.

”I Afrika er det sådan, at udbyttet for en hektar landbrugsjord er en tredjedel af, hvad man får ud af det samme areal i Asien. Det er simpelthen, fordi man ikke har kunstgødning, og det repræsenterer en kæmpe vækstmulighed for os,” fortæller han.

Chemical-divisionen har også travlt i Kina, hvor forgasningsteknologi af kul efterspørges. I efteråret 2013 var Haldor Topsøe eksempelvis med til at etablere det største anlæg af sin art i verden i Vestkina, hvor meget af landets kul brydes.

”Ved at omdanne kul til gas i de egne af landet, hvor der er meget kul, og efterfølgende transportere det til tætbebyggede byområder ved hjælp af gasrør kan man minimere luftforurening og opnå en betydelig renere energiforsyning,” udtaler Peter Rønnest Andersen.

Ligeledes er Haldor Topsøe i fuld gang med at udvikle katalysatorer til det nye, store marked for naturgas fra ukonventionelle kilder, der med USA’s skifergas i spidsen pludseligt har vendt op og ned på energimarkedet. Her spår Haldor Topsøe, at der vil være store perspektiver i at omdanne gassen til andre flydende brændstoffer, som transportsektoren har nemmere ved at bruge. Der er et vist overlap mellem de forskellige enheder i Haldor Topsøe, for i Environment Business Unit har virksomheden siden 1970’erne leveret røgrensningsteknologi til kraftvarmeværker, sværindustrien og siden 2000-tallet også automobilindustrien som de primære kunder. Her er katalysatorer med til at omdanne eksempelvis røgen fra et kraftværk til gips, der så igen kan bruges til cement. Refinery Business Unit leverer selvsagt også til kunder, som indgår i energiindustrien. I Refinery-divisionen finder man dem typisk i downstream-sektoren, hvor Haldor Topsøes katalysatorer er med til at raffinere olieprodukter og eksempelvis udskille svovl fra råolien. Det har en stor miljømæssig fordel, for derved undgår man noget af den tunge partikelforurening fra bilernes udstødning.

Partnerskaber er vejen frem

Der er desuden etableret en ny og fjerde business unit hos Haldor Topsøe, der i høj grad skal løfte de store ambitioner om vækst, og det er New and Emerging Business. Her er forventningen, at op mod halvdelen af væksten i 2025 bliver fundet.

”En stor del af vores vækst skal komme fra partnering and acquisitions, for vi har som udgangspunkt ikke noget ønske om at fusionere med nogen,” siger Peter Rønnest Andersen.

Den strategi kom til udtryk, da Haldor Topsøe fik 18 procent ejerskab i den britiske batteriproducent Faradion. Det er første gang i Haldor Topsøes historie, at man direkte køber sig ind i en anden virksomhed.

”Det er en milepæl for os, og vi er i færd med at opbygge en afdeling, som skal scanne markedet for interessante virksomheder. Her i 2014 vil der med stor sandsynlighed komme yderligere opkøb i virksomheder, som, vi mener, giver synergi til resten af Haldor Topsøe,” forudser Peter Rønnest Andersen.

Han lægger ikke skjul på, at med Faradion lægger Haldor Topsøe an til at gøre batteriteknologi til et væsentligt satsningsområde.

”Vi har omkring 40 forskellige projekter i vores New and Emerging Business, som vi kigger på. De er i forskellige grader af udvikling, og batteriteknologi er helt klart en af dem, vi har store forventninger til. Måske endda som en selvstændig business unit om nogle år,” siger han.

Del på: