Det rigtige skridt på det rigtige tidspunkt

På otte år er TDC forvandlet fra et opportunistisk voksende telemonopol med europæiske ambitioner til et fokuseret og konkurrencedygtigt nordisk teleselskab. Fem kapitalfonde har haft en afgørende betydning for, at topchef Carsten Dilling står i spidsen for en effektiv virksomhed med stigende kundetilfredshed.

“Kapitalfonde er med til at skabe sundere og stærkere virksomheder til glæde for alle interessenter omkring den virksomhed, de går ind i. I TDC’s tilfælde er vi en mere fokuseret og effektiv virksomhed, der skaber mere værdi for vores kunder, en bedre arbejdsplads for vores medarbejdere, mere værdi for aktionærer og for samfundet i det hele taget, end vi havde været uden kapitalfondene.”

Så klart konkluderer koncernchef hos TDC Carsten Dilling på den udvikling, den danske telegigant TDC har været igennem, siden de fem kapitalfonde Apax, Blackstone, KKR, Permira og Providence i foråret 2006 købte 87,9 procent af aktierne for 76 milliarder kroner. Knap otte år senere, i efteråret 2013, sælger KKR som den sidste af de fem kapitalfonde sin ejerandel i telekoncernen, og Carsten Dilling, der har siddet i koncernledelsen siden 2007 og med det øverste ansvar siden 2012, kan gøre status over forløbet og effekterne af kapitalfondenes indsats.

Klart strategisk skifte

Noget af det første, man lægger mærke til, når man iagttager TDC’s udvikling i de otte år, er, hvad der er købt op, og måske endnu mere udtalt, hvad der er solgt fra i perioden. Det er tydeligt, at kapitalfondene markerer et skifte i strategisk fokus hos TDC. De europæiske aktiviteter sælges fra. TDC skal fokusere på at etablere sig som en stærk nordisk aktør, og aktiviteterne i Letland, Litauen, Tyskland, Østrig, Polen, Ungarn og Schweiz sælges løbende fra i perioden fra 2007 til 2010.

Kapitalfondene overtog ejerskabet af TDC i en meget vigtig fase i selskabets 133-årige historie. Telemarkedet var inde i en afmonopolisering siden liberaliseringen af markedet i 1996. Markedet var under markant forandring, og pludselig blev teleselskaberne udsat for ekstrem konkurrence på et potentielt lukrativt marked. Og det at agere rigtigt i markedet blev en væsentlig øvelse for TDC i den periode.

”Set udefra så det måske ud til, at vi i den periode blot solgte en del virksomheder fra, men vi har fulgt en plan om at blive et velfungerende nordisk teleselskab. Vi havde en ret unik platform med vores fibernet, der opererede i alle fire lande. Og det blev vores stamme. I perioden 2003-2005 var TDC et halvstort teleselskab med et begyndende europæisk scope skabt via relativt opportunistiske opkøb og uden klar linje. Kapitalfondene var med til at skære strategien til og lægge en køreplan, der blev eksekveret og fulgt,” forklarer Carsten Dilling.

Fra at være en ret ufokuseret og mindre betydningsfuld aktør i Europa, så er TDC i dag et fokuseret selskab, som er markedsleder i et mindre geografisk område.

Mere professionel performance

Det er dog ikke kun på de store linjer, at TDC har forandret sig. Virksomheden styres og drives mere professionelt. Kapitalfonde arbejder meget intensivt med forretningsplaner, strategi, evalueringer og tilpasninger. De forventer en stærk planlægning og en klar eksekvering. Der er ingen tvivl om, at den professionalisering, kapitalfondene har skabt på de indre linjer, muligvis har haft en større indflydelse på selskabet, end det vi andre kan se udefra.

”Den seriøsitet og professionalisme, de kom med, har været ekstremt inspirerende. Hver måned blev der afholdt bestyrelsesmøde som et detaljeret business review, hvor forretningen blev syretestet. Hver enkelt fond havde 4-6 skarpe mennesker siddende. Alle detaljer i forretningen blev minutiøst gennemgået. Vi vidste altid, hvordan vi præsterede i forhold til både seneste måned, men også i forhold til konkurrenter, fordi kapitalfondenes teams var forberedt til det yderste,” forklarer Carsten Dilling, der ikke lægger skjul på, at han sætter stor pris på den effekt kapitalfondene har haft.

Fastholder de samme dyder

Nogle af de forretningsmæssige dyder, som TDC arbejder videre på i dag, er ifølge topchefen grundlagt i perioden fra 2005 til 2013. Den konstante fokusering på performance, på fakta, på forecast, indsats, måling, evaluering, tilpasning. Og ikke mindst at skabe værdi for selskabets interessenter.

”En værdifuld effekt af at arbejde med kapitalfonde er, at alt bliver faktabaseret. På en hvilken som helst aktivitet, vi gør, bliver der sat et mål i forhold til, hvilket input det skal have. Og så følger vi op time for time, dag for dag, uge for uge, måned for måned, kvartal for kvartal, år for år – alt efter aftalt horisont. Hvis ikke indsatsen giver det ventede resultat, så justerer vi for hele tiden at komme tættere på de forventede mål. Vi beriger planerne løbende, og det gør, at vi kan sidde i cockpittet og hele tiden holde øje med, om vi kører i den rigtige retning.

Den måde at arbejde på fortsætter også efter kapitalfondenes exit. TDC ledes på samme måde, ledergruppen i top 60 er stort set intakt, og der holdes fokus på det faktabaserede og den stringente performancekultur.

Interessenternes rolle

TDC har fire hovedinteressenter: Det er kunderne, medarbejderne, aktionærerne og samfundet. TDC har et samfundsansvar i forhold til at skabe grundlaget for en velfungerende infrastruktur for kommunikation i Danmark.

”I kapitalfondsæraen er det naturligt, at vi har været fokuseret på aktionærerne. Men det hænger sammen på den måde, at hvis de andre interessenter ikke er tilfredse, så er aktionærerne heller ikke tilfredse,” lyder koncernchefens klare konklusion.

Kundeorientering er et af de enkeltstående områder, hvor kapitalfondenes aftryk har haft en afgørende betydning. Overalt i TDC-funktionerne er kundeoplevelsen integreret som den afgørende parameter for bedømmelsen af funktionens performance.

”Vi kalder det Tag Ansvar for Kunden (TAK, red.). Hver enkelt kundeinteraktion er et moment of truth. Vi spørger gennemgående kunderne om deres tilfredshed. Alt det data, vi får fra kunden, går ind i virksomheden og bliver analyseret og evalueret. For den pågældende hændelse får vi hentet paratviden omkring, hvordan vi udvikler os,” siger Carsten Dilling, som konstaterer, at TDC i processen med kapitalfondene har oplevet, at kundetilfredsheden er steget med næsten 20 procent. Og det er gjort ved at skifte fra to årlige målinger til at lave målinger løbende og ved alle kundeinteraktioner og være langt mere datafikserede og analyserende på de rette nøgletal (key performance indicators).

Kapitalfonde er langsigtede

Carsten Dilling forstår ikke kritikken af kapitalfonde som en ejer med et kortsigtet perspektiv.

”Det er en misforståelse at konkludere, at kapitalfonde tænker kortsigtet, blot fordi de overtager en virksomhed for at skille sig af med den igen efter en kortere årrække. Kapitalfonde er ikke kortsigtede i deres tilgang. De går jo netop ind for at komme ud igen. Og de tænker meget på, hvilken virksomhed de skaber. Virksomheden skal være mere værd, når de går ud. Ellers giver investeringen ingen mening. Den skal være mere velfungerende, og den skal være fremtidssikret. For en kommende køber ser jo på det langvarige afkast af deres investering og på sikkerheden for, at virksomheden præsterer på et stabilt og frem for alt fremadrettet sigte,” siger Carsten Dilling.

På trods af at TDC er blevet en stærkere og mere fokuseret virksomhed de seneste otte år, så er der et enkelt punkt, hvor der skal ske nogle forandringer. Og det er på væksten. Det udbredte fokus på at skære forretningen til og øge effektiviteten har betydet, at investeringen i vækst har været nedprioriteret.

”Den pris, vi måske har betalt, er, at når vi arbejder rigtig meget med effektivitet, så sætter man måske tempoet lidt ned i forhold til vækst. TDC er blevet en mindre, men også en mere fokuseret virksomhed. Det har vi i perioden efter kapitalfondene opprioriteret, så nu ser vi os om efter at gøre nye investeringer, der passer ind i vores strategi, og som kan være med til at skabe vækst i virksomheden,” siger Carsten Dilling.

Digitale indholdstjenester er af principiel interesse for TDC. Det gælder streaming af musik, film og tv-serier. Et andet eksempel på et interessant indsatsområde, hvor telegiganten fremover ønsker at skabe sig et marked, er betting. TDC købte således i marts i år sig ind i det helt nye bettingfirma Bet25.

Vi vil formentlig se flere af den slags investeringer fremover fra Danmarks telegigant.

Del på: